Jani Pellikka

Kehittämistoteutukset ja -kokemus

Tutkijana RKTL:ssä (2014-) tutkimusalana riistapolitiikka ja metsästys

Tutkijana RKTL:ssä Suomen Akatemian rahoittamassa FITPA-projektissa (2011-2013)

Selvitystyö liittyen hirvikannan hoitosuunnitelman valmisteluun (2011-2012).

Riistaeläintieteen dosenttina Helsingin yliopistossa (2011-)

Erikoistutkijana Itä-Suomen yliopstossa Suomen Akatemian rahoittamassa "HirSu - Hirvi, susi, ihminen: Ekosysteemipalvelut, instituutiot ja luova hallinta" -projektissa 2008-2011

Tutkijana RKTL:n koordinoimassa hankkeessa ” Suurpetoneuvottelukunnat osana suurpetojen hoitoa”, 2006-2007

Selvitystyö Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle Venäjän Karjalan riistanrikkaudesta ja sen yhteyksistä maankäyttöön, 2006

Selvitystyö Maa- ja metsätalousministeriön julkaisemaan sudenhoitosuunnitelmaan, 2005

Toimitussihteerinä Suomen Riistanhoitosäätiön julkaisemassa tieteellisessä Suomen Riista -sarjassa, 2004-

Tuntiopettajana Helsingin yliopiston Soveltavan Biologian laitoksen kursseilla”Riistametodologia”, ”Saaliinkäsittely” sekä vierailevana luennoitsijana Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen kurssilla ”Luonnonvarojen kestävä käyttö ja hoito”, 2004-

Tuntiopettajana Jyväskylän avoimen yliopiston ” Riistaeläintieteen perusteet”-kursseilla, 2003, 2004

Selvitystyö Metsästäjäin keskusjärjestölle koskien metsästäjien lukumäärän kehitystä tulevina vuosikymmeninä, 2003

Useita määräaikaisia työsuhteita tutkijana Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa mm. riistanrikkaus- ja metsäjänistutkimuksissa, 2000-2005

Tuntiopettajana Helsingin yliopiston Soveltavan biologian ja myöhemmin metsäekologian laitoksen kursseilla ”Riista ja yhteiskunta”, ”Riistantutkimuksen menetelmät” sekä ”Metsänsuojelun perusteet” -kursseilla, 2001-

Metsäeläintieteen assistenttina Helsingin yliopiston Soveltavan biologian laitoksella, 2000-2001

Tuntiopettajana Helsingin yliopiston ” Metsäeläintieteen perusteet” -kurssilla, 2000

Useita jaksoja tutkimusapulaisena tai harjoittelijana Metsäntutkimuslaitoksen hirvitutkimuksissa, Kuopion metsätoimiston luonnonhoitotöissä, Helsingin yliopiston Soveltavan eläintieteen laitoksen vesilintututkimuksissa sekä Metsästäjäin Keskusjärjestön Pohjois-Savon riistanhoitopiirissä, 1993-1996

Artikkelit ja julkaisut Nuoli