Artikkelit ja julkaisut

a) Tieteelliset refereeartikkelit

Hiedanpää, J. & Pellikka, J. 2015. Mikropolitiikka ja susiasioiden hallinta Lounais-Suomessa. Teoksessa Hiedanpää, J. & Ratamäki, O. (toim.) Suden kanssa. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus. Ss. 197–218.

Hiedanpää, J., Boitani, L., Mulej, J., Soethe, N., Pellikka, J., Beringer, A., Skrbinšek, A.J. & Marinko, U. 2015. Hallinnan tavat ja suden suojelu Italiassa, Saksassa, Sloveniassa ja Suomessa. Teoksessa Hiedanpää, J. & Ratamäki, O. (toim.) Suden kanssa. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus. Ss. 244–270.

Hiedanpää, J. & Pellikka, J. 2015. Adapting moose hunting: a case study on fragmented hunting grounds around Nuuksio National Park in Helsinki metropolitan area, Finland. –European Journal of Wildlife Research DOI 10.1007/s10344-015-0900-1

Pellikka, J., Niemi, M. & Hiedanpää, J. 2014: Hirvenmetsästyskäytännöt muuttuvat maaseudun mukana - koira ja tutkapanta ajomiestä korvaamassa. MUA 3/2014: 51–67.

Niemi, M., Pellikka, J. & Hiedanpää, J. 2014: Ajoketjusta seisontahaukkuun – miten pysäyttävien koirien käytöstä tuli hirvenmetsästyksen valtavirtaa? – Suomen Riista 60: Suomen Riista 60: 60–79.

Pellikka J., Kurhinen J., Danilov P., Lindén H., Ovaskainen O., Gromtsev A. 2014. Dimensions of the wildlife richness in Eastern Fennoscandia. – Вестник охотоведения 11(2): 266–269.

Hiedanpää, J. & Pellikka, J. 2013: Metsäpeuran palautusistutuksen sosiaalisten vaikutusten ja niiden merkittävyyden arviointi. – Suomen Riista 59, 64–85.

Pellikka, J. & Forsman, L. 2013: Metsästävien naisten määrä on kasvussa – miten tukea kehitystä? – Suomen Riista 59, 34–51.

Forsman, L. & Pellikka, J. 2012: Onko riistanhoidon suosio hiipumassa? – Suomen Riista 58, 16–29.

Hiedanpää, J. & Pellikka, J. 2012: Virheen politiikka: susiasioiden hallinta Varsinais-Suomessa. – Alue ja ympäristö 42(2), 58–69.

Nummi, P. & Pellikka, J. 2012: Do female sex fantasies reflect adaptations for sperm competition. – Annales Zoologici Fennici 49: 93-102.

Pellikka, J., Hiedanpää, J. & Rannikko, P. 2012: Minne mennä metsälle? – Suomen Riista 58, 30–41.

Niemi, M., Pellikka, J., Nylander, E. & Korhonen, P. 2011: Onko huolta huomisesta? Pohjoissuomalaisten metsästäjien ajatuksia metsäkanalintukantojen pienentyessä. - Suomen Riista 57: 37–54.

Pellikka, J. & Sandström, C. 2011: The role of large carnivore committees in legitimising large carnivore management in Finland and Sweden. Environmental Management 48(1), 212–228.

Lindén, H., Heinonen, M. & Pellikka, J. 2010: Pellon määrä ja riistanrikkaus. – Suomen Riista 56, 85–94.

Sirkiä, S., Pellikka, J., Lindén, H. 2010: Balancing the needs of capercaillie (Tetrao urogallus) and moose (Alces alces) in large-scale human land use. – European Journal of Wildlife Research 56(3): 249-260.

Vierikko, K., Pellikka, J., Hanski, I.K., Myllyviita, T., Niemelä, J., Vehkamäki, S., Lindén, H. 2010: Wildlife richness and forest characteristics: indicators of sustainable forest management in Finland. – Ecological indicators 10(2): 361-369.

Airas, N., Saari, S., Mikkonen, T., Virtala, A.-M., Pellikka, J., Oksanen, A., Isomursu, M., Kilpelä, S.-S., Lim, C.W., Sukura, A. 2009: Sylvatic Trichinella infection in Finland. – Journal of Parasitology 96(1): 67-76.

Pellikka, J., Heliövaara, K., Huldén, L. & Huldén, L. 2010: Hirvikärpäskohtaamiset ja niiden vaikutukset luonnossa liikkujien käyttäytymiseen. – Metsätieteen aikakauskirja 3/2010: 221-237.

Hiedanpää. J. & Pellikka, J. 2010: Käytännöllinen kekseliäisyys: Tilanneanalyysi hirvenmetsästyksestä Liesjärven kansallispuistossa ja sen lähialueilla. MUA 3/2010: 5–20.

Lindén, H., Heinonen, M. & Pellikka, J. 2010: Pellon määrä ja riistanrikkaus. –Suomen Riista 56: 85–94.

Sandström, C., Pellikka, J., Ratamäki, O. & Sande, A. 2009: Management of large carnivores in Fennoscandia – new patterns of regional participation. – Human Dimensions of Wildlife 14(1): 37-50.

Pellikka, J., Hiedanpää, J., Härkönen, S. & Jaakkola, J. 2009: Metsästys palveluksena: Hirvenmetsästysseurueet hirvivahinkojen vähentäjinä. – Suomen Riista 55: 71-82.

Vierikko, K., Vehkamäki, S., Niemelä, J., Pellikka, J. & Lindén, H. 2008: Meeting the ecological, social and economic needs of sustainable forest management at a regional scale. – Scandinavian Journal of Forest Research 23(5):431-444.

Pellikka, J. & Salmi, P. 2008: Collaborative moose hunting planning - A Finnish case – Human Dimensions of Wildlife 13(6): 400-415.

Pellikka, J., Härkönen, S., Hiedanpää, J. & Jaakkola, J. 2008: Hirvenmetsästysseurueiden käsityksiä sidosryhmien suhtautumisesta pyyntilupien käyttöön. – Suomen Riista 54: 28-40.

Pellikka, J., Rita, H., Lindén, H. & Svensberg, M. 2007: Motives for voluntary wildlife monitoring in Finland. – Wildlife Biology 13:1-10.

Pellikka, J. & Salmi, P. 2007: Osallisuus suurriistakantojen sidosryhmäneuvotteluissa – keitä maakunnallisissa riista-asioissa kuullaan? – Suomen Riista 53: 64-75.

Pellikka, J. 2007: Riistaeläinkannat maaseudun muutoksessa? – Maaseudun Uusi Aika 2/2007: 43-49.

Pellikka, J., Lindén, H., Nikula, A. 2006: Onko riistanrikkaus yhteydessä maankäyttöön? – Suomen Riista 52: 62-75.

Pellikka, J., Kuikka, S. Lindén, H. & Varis, O. 2005: The role of game management on wildlife populations – Uncertainty analysis of expert knowledge. – European Journal of Wildlife Research 51: 48-59.

Pellikka, J., Rita, H. & Lindén, H. 2005: Monitoring wildlife richness – Finnish applications based on wildlife triangle censuses. – Annales Zoologica Fennici 42: 123-134.

Pellikka, J., Rita, H. & Lindén, H. 2005: Riistakolmiolaskenta metsästysseuroissa – mikä motivoi metsästäjää laskentoihin? – Suomen Riista 51: 60-68.

Pakkala, T., Pellikka, J. & Lindén, H. 2003: Capercaillie - a good candidate for umbrella species in taiga forests. – Wildlife biology 9: 309-316.

Koskinen, P., Saari, L., Nummi, P. & Pellikka, J. 2003: Kannan tiheys ja sääolot vaikuttavat lisääntymismenestykseen kyhmyjoutsenella. – Suomen Riista 49: 17-24.

Pellikka, J. & Nummi, P. 2002: Hirvikannan tiheyden yhteiskunnalliset vaikutukset. – Suomen Riista 48: 80-89.

 

b) Monografiat

Hiedanpää, J., Pellikka, J., Laulumaa, M. & Nieminen, J. 2010: Hirvieläinten metsästys sosioekologisesti pirstoutuneilla metsästysmailla: Tapaustutkimus Nuuksion kansallispuiston ympäristöstä. – Riista- ja kalatalous. Tutkimuksia 2/2010. 46 s.

Pellikka, J. & Viitala, M. 2009: Mitä luontoharrastukset kertovat metsästäjien monitoimisuudesta? – Riista- ja kalatalous. Tutkimuksia 6/2009. 26 s.

Pellikka, J. & Lindén, H. 2009: Riistanrikkausindeksien suhde yksittäisten lajien ja lajiryhmien runsauksiin. – Riista- ja kalatalous. Tutkimuksia 5/2009. 23 s.

Pellikka, J., Salmi, P. & Ratamäki, O. 2008: Alueelliset suurpetoneuvottelukunnat ristiriitojen hallinnassa. – Riista- ja kalatalous. Tutkimuksia 2/2008. 32 s.

Pellikka, J. 2005: Management of wildlife richness in Finnish forests – interplay between game-related actors and actions. Dissertation. Univ. of Helsinki, Dept. of Applied Biology. Publication 25. Helsinki 2005.

 

c) Muut tieteelliset julkaisut

Pellikka, J. 2015. Difficulties of Living with Success. Book review. Conservation Biology, Early view. DOI: 10.1111/cobi.12512

Niemi, M., Pellikka, J. & Hiedanpää, J. 2014. Metsästyskoirien suojaaminen susilta. RKTL:n työraportteja 49.

Pellikka, J., Hiedanpää, J. & Forsman, L. 2014: Metsästäjyys muutoksessa. Teoksessa: Pellikka, J. & Salmi, P.(toim.), Eläinluonnonvarat ja yhteiskunta muutoksessa. – Riista- ja kalatalous. Tutkimuksia ja selvityksiä 1/2014. Ss. 14–17.

Hiedanpää, J., Pellikka, J. & Ojalammi, S. 2014: Riistapolitiikkaa muuttamassa. Teoksessa: Pellikka, J. & Salmi, P.(toim.), Eläinluonnonvarat ja yhteiskunta muutoksessa. – Riista- ja kalatalous. Tutkimuksia ja selvityksiä 1/2014. Ss. 35–39.

Salmi, P., Hiedanpää, J., & Pellikka, J. 2014: Ratkaisukeskeinen riistan- ja kalantutkimus – yhteiskuntatieteellisiä suuntaviivoja. Teoksessa: Pellikka, J. & Salmi, P.(toim.), Eläinluonnonvarat ja yhteiskunta muutoksessa. – Riista- ja kalatalous. Tutkimuksia ja selvityksiä 1/2014. Ss. 35–39.

Eskelinen, P., Seppänen, E., Forsman, L., Hiedanpää, J., Mellanoura, J., Mäkinen, T., Ojalammi, S., Pellikka, J. & Salmi, P. 2013: Eläinluonnonvarat ja yhteiskunta –tutkimusohjelman loppuraportti. – RKTL:n työraportteja 26/2013.

Pellikka, J. & Salmi, P. 2009: Knowledge perceptions in rural conflict management - The case of regional large carnivore consultative committees in Finland. – Re-inventing the rural: Between the social and the natural. ISRS-conference. Book of Abstracts.

Pellikka, J. & Härkönen, S. 2009: The role of hunting teams in legitimizing Finnish moose hunting policy. – ISSRM 2009 Book of Abstracts.

Sandström, C. & Pellikka, J. 2008: Large carnivore management in a multi-level institutional setting: problems and prospects. Conference paper. Governing shared resources: connecting local experience to global challenges. The 12th Biennial Conference of the International Association for the Study of Commons (IASC). 14-18 July, Chestenham.

Pellikka, J. & Salmi, P. 2007: Participatory moose hunting planning and conflict management – A Finnish case. Abstract book of International Union of Game Biologists (IUGB) XXVIIIth Congress.

Vehkamäki, S., Vierikko, K., Niemelä, J., Pellikka, J. & Lindén, H. 2006: Kestävää metsätaloutta. Sosiaalis-taloudellisten ja ekologisten kestävyysmuuttujien vaihtosuhteista. In: Vehkamäki, S. (Ed.): Metsä ja hyvä elämä, ss. 405-447. Metsälehti Kustannus, Helsinki.

Lindén, H., Pellikka, J., Belkin, V., Danilov, P.I. & Helle, P. 2006: The temporal and spatial trends of wildlife richness in Eastern Fennoscandia. Conference paper. Dynamics of game animals populations in Northern Europe. The 4th International Symposium. 18-22 September, 2006. Petrozavodsky, Russia.

Pellikka, J.T., Pellikka, J.P. & Kajanus, M. 2006: Criteria and timing of decision -making in the commercialization process of innovations: perspectives of small technology firm. Conference paper. 14th Nordic Conference on Small Business Research 11-13 May, 2006. Stockholm, Sweden.

 

d) Yleistajuiset artikkelit

Karppinen, S. & Pellikka, J. 2015. Vastoinkäymisistä selvitään kärsivällisyydellä: Jokainen kosteikko on menestystarina. Metsästäjä 2/2015: 26–27.

Niemi, M., Pellikka, J. & Hiedanpää, J. 2015: Miesajosta seisontahaukkuun – hirvenmetsästyskulttuuri muutoksessa. – Metsästäjä 1/2015: 44–45.

Pellikka, Jani. 2014. Jahtinaisten esiinmarssi. – Jahti 2/2014: 44–45.

Pellikka, J., Hiedanpää, J. & Ojalammi, S. 2012: Tutkijat keskelle suurpetokiistoja. – Apaja 2/2012: 22.

Pellikka, J. 2012: Mobiilit metsästäjät. – Apaja 2/2012: 26.

Niemi, M., Pellikka, J., Nylander, E. & Korhonen, P. 2012: Raaskisiko tuon ampua? Metsäkanalinnustajien ajatuksia lintukantojen vaihdellessa. – Metsästäjä 1/2012: 34–36.

Rannikko, P. Hiedanpää, J., Pellikka, J., Ratamäki, O., Härkönen, S. & Salmi, P. 2011. Kohtaamisia metsässä - eläinkiistoista yhteistoimintaan. Metsä Kustannus. 213 s.

Pellikka, J. 2011: Työpaja ratkaisi seurojen hirvijahdin. – Jahti 1/2011: 25–26.

Pellikka, J. 2010: Metsästystä ja eläinoikeuksia Jahti 44 (2): 14.

Hiedanpää, J., Laulumaa, M., Nieminen, J. & Pellikka, J. 2009: Mikä pirstoutuminen? – tutkimus hirvenmetsästysmaiden pirstoutumisesta ruuhka-Suomessa Uudellamaalla. – Metsästäjä 5 / 2009: 36–38.

Hiedanpää, J., Laulumaa, M., Nieminen, J. & Pellikka, J. 2009: Vad då för splittring? ­ undersökning av älgjaktmarkernas splittring i det nyländska Trängselfinland . – Jägaren 5 / 2009: 36–38.

Laulumaa, M., Pellikka, J., Hiedanpää, J., & Nieminen, J. 2009: Yhteistyöllä helpotusta pirstoutumiseen. – Metsästäjä 5 / 2009: 38–40.

Laulumaa, M., Pellikka, J., Hiedanpää, J., & Nieminen, J. 2009: Samarbete motverkar splittring. – Jägaren 5 / 2009: 38–40.

Pellikka, J. 2008: Suurpetoneuvottelukunnat ja suurpetokantojen hoito – kokemuksia Suomesta ja Ruotsista. – RKTL:n tutkimuspäivät 2008: Eläinluonnonvarat – ohjaavatko yhteiskunnalliset vai ekologiset arvot niiden käyttöä? Esitelmätiivistelmät.

Pellikka, J. 2008: Suurpetoneuvottelukuntia jo kuudessa riistanhoitopiirissä. – Apaja 1/2008: 33.

Pellikka, J. 2008: Miten kehittää riistanhoitopiirien sidosryhmäneuvotteluja? – Sarvi. Riista-asioiden uutiskirje 1/2008.

Pellikka, J. 2007: Suomi, Ruotsi ja Norja hakevat neuvottelukunnista osaratkaisuja suurpetoristiriitoihin. – Sarvi. Riista-asioiden uutiskirje 4/2007.

Pellikka, J. 2007: Elinkeinosta harrastukseksi –Apaja 2/2007:8-10.

Pellikka, J. 2007: Suurpetoneuvottelukuntien mahdollisuudet ja rooli ristiriitojen hallinnassa. In: Vajavaara, R. & Svensberg, M. (Eds.): Suomalaiset suurpedot –monitavoitteista kannanhoitoa, s. 32.

Pellikka, J. 2007: Suurpetoneuvottelukuntien mahdollisuudet ja rooli ristiriitojen hallinnassa. – Erä-Sanomat, s. 11, 12.6.2007.

Pellikka, J. 2007: Metsästysseurat riistakantojen hoitajina. – Riistantutkimuksen tiedote 212: 16-17.

Pellikka, J. 2006: ”Kiintiöitä arvioidessa näin ihan yleisesti käyty läpi” – riistakolmiolaskentojen hyödyntäminen metsästyksen säätelyssä. –Metsästäjä 5/2006:40-41.)

Pellikka, J. 2006: ”Nu ha vi gått så där alldeles allmänt igenom dem när vi funderar på våra kvoter. (Metsästäjä 5/2006:40-41.)

Pellikka, J. 2006: ”Kyllä näin isossa porukassa pitää löytyä miehiä, jotka tekee” – kertomuksia riistakolmiolaskennoista ja laskijoista. (Metsästäjä 4/2006:99-100)

Pellikka, J. 2006: ”I ett så här stort gäng ska det väl finnas karlar som gör nånting. (Metsästäjä 4/2006:99-100)

Pellikka, J. 2006: Uusi käsikirja hirvenmetsästäjille. (Jahti 3/2006: 80)

Pellikka, J. 2006: Kohti tasapainoisempaa hirvipolitiikkaa. – Maaseudun tulevaisuus, s. 2 [vieraskynä-palsta], 10.5.2006.

Pellikka, J. 2006: Kärpäsenä hirvessä. In: Malinen, J. & Väänänen, V.-M. (Eds.): Suomalainen metsästys, s. 40. Metsälehti Kustannus, Helsinki.

Pellikka, J., Hiltunen, M. 2005: Metsäjänis. In: Nummi, P. & Väänänen, V.-M. (Eds.): Jahtimailla [2], s. 196-201. WSOY, Helsinki.

Pellikka, J. 2005: Riistavahingot. In: Nummi, P. & Väänänen, V.-M. (Eds.): Jahtimailla [2], s. 62-64. WSOY, Helsinki.

Pellikka, J. 2005: Riistarikkaus Suomessa. In: Nummi, P. & Väänänen, V.-M. (Eds.): Jahtimailla [2], s. 13. WSOY, Helsinki.

Pellikka, J. 2005: Metsäjäniksen pyynti-into vaihtelee. In: Nummi, P. & Väänänen, V.-M. (Eds.): Jahtimailla [2], s. 201. WSOY, Helsinki.

Pellikka, J. 2004: Millaiset metsästysseurat laskevat riistakolmioita?. –Riistantutkimuksen tiedote 191: 5-6.

Pellikka, J. 2004: Riistalintulaskennat ja niiden käyttö kantojen hoidossa. In: Nummi, P. & Väänänen, V.-M. (Eds.): Jahtimailla [1], s. 54-57. WSOY, Helsinki.

Pellikka, J. 2004: Metsokannan seuranta on edellytys hoidolle. In: Nummi, P. & Väänänen, V.-M. (Eds.): Jahtimailla [1], s. 56. WSOY, Helsinki.

Pellikka, J. 2004: Millaiset metsästysseurat laskevat riistakolmioita? In: Nummi, P. & Väänänen, V.-M. (Eds.): Jahtimailla [1], s. 57. WSOY, Helsinki.

Pellikka, J., Väänänen, V.-M. 2002: Kannattaako kettujahti? - Metsästäjä 51 (1): 6-8.

Pellikka, J., Väänänen, V.-M. 2002: Lönar sig rävjakt? - Jägaren 51 (1): 6-8.

Pellikka, J. 2000: Hirven tavoitetiheys päätösanalyyttisin keinoin. In: Nummi, P. & Väänänen, V.-M. (Eds.): Riistanhoito. Metsälehti Kustannus, Helsinki.

Pellikka, J. 2000: Hirvien hakamaat? - Suomen Luonto 59(9), s. 53

Pellikka, J. 2000: Parinvalinnan salat paljastuivat. - Kiima sanomat 1(1), s. 5

Pellikka, J. 2002: Riista-aidat vähentävät hirvikolareita. - Koetoiminta ja käytäntö 59(1), s. 15

Pellikka, J. 2002: Hirvikortti helpottaa hirvikannan koon arviointia. - Koetoiminta ja käytäntö 59(1), s. 15

 

e) Esitelmiä, mm.

Pellikka, J. 2013: Susiriski. LYNET-seminaari yhteiskuntatieteilijöille, 21.11.2013, Helsinki.

Pellikka, J. 2013: Auttaako tutkimustieto hallitsemaan riistakonflikteja? RKTL:n yksikköpäivät, 31.10., Jyväskylä.

Pellikka, J. & Hiedanpää, J. 2013: Making institutions fit: Useful knowledge and adaptation in Finnish wolf politics. Poster presented in SloWolf-konferenssi, Slovenia.

Pellikka, J. & Ojalammi, S. 2013: Instituutioiden yhteensopivuuden ongelma suomalaisessa suurpetopolitiikassa. RKTL:n tutkimusseminaari, 12.9, Helsinki.

Pellikka, J. & Hiedanpää, J. 2013: Human-Wildlife Transactions: A Pragmatist Approach to Institutional Fit. Poster presented in HWD-conference/Workshop in February 2013, Uumaja.

Hiedanpää, J., Ojalammi, J. & Pellikka, J. 2012: RKTL:n yhteiskuntatieteellinen suurpetotutkimus. Suurpetofoorumi, 25.10, Kangasala.

Hiedanpää, J., Ojalammi, J. & Pellikka, J. 2012: RKTL:n yhteiskuntatieteellinen suurpetotutkimus. Suurpetofoorumi, 25.10, Lammi.

Hiedanpää, J., Ojalammi, J. & Pellikka, J. 2012: RKTL:n yhteiskuntatieteellinen suurpetotutkimus. Suurpetofoorumi, 18.10, Yläne.

Pellikka, J., Hiedanpää, j., Laulumaa, M. & Nieminen, J. 2012: Metsästysalueiden sosio-ekologinen pirstoutuminen ja sen vaikutukset hirvieläinkantojen säätelyyn. Mynämäen hirviyhteislupaosakkaiden kokous, 25.9., Mynämäki.

Pellikka, J., Hiedanpää, j., Laulumaa, M. & Nieminen, J. 2012: Metsästysalueiden sosio-ekologinen pirstoutuminen ja sen vaikutukset hirvieläinkantojen säätelyyn. Pöytyän hirviyhteislupaosakkaiden kokous, 18.9., Pöytyä.

Ojalammi, S., Hiedanpää, J. & Pellikka, J. 2012: Meet the parents: Emotional regime and the recovery of the Wolf in Southwestern Finland. WCRS-konferenssi, elokuu, Lissabon.

Pellikka, J. & Hiedanpää, J. 2012: Epistemic roots of institutional misfit: The case of Finnish wolf policy. – ISSRM 2012, Edmonton.

Pellikka, J. 2012: Oikea tieto – hyödyllinen tieto. SATAPETO-yhteistyöryhmän kokous, 12.6.2012, Pori.

Pellikka, J. & Ojalammi, S. 2012: Pyhäjärviseudun sudet. Partiolaisilta, 7.2., Turku.

Pellikka, J. 2012: Kansalaisille suunnatun hirvikyselyn alustavia tuloksia. Asiantuntijatyöpaja 16.1., Kajaani.

Pellikka, J. & Hiedanpää. J. 2011: Moose Hunters' Adaptations to socioecological Fragmentation: A Case Study around Nuuksio National Park in Helsinki Metropolitan Area, Finland. ISSRM konferenssi, kesäkuu, Wisconsin, USA.

Hiedanpää, J. & Pellikka, J. 2010: Moose hunting in social-ecologically fragmented environments in Southern Finland: Understanding resilience as practical imagination and transactive capability. – The XLIII Annual Meeting of Finnish Geographers, 29-30.10., Joensuu.

Pellikka, J. 2010: Ilveslaskennat ristiriitojen hallinnan välineinä. LUMI 2010. Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan riistanhoitopiirien neuvottelupäivät, 9.-10.4., Kuopio.

Pellikka, J. & Salmi, P. 2009: Knowledge perceptions in rural conflict management - The case of regional large carnivore consultative committees in Finland. ESRS, 17.-21.8., Vaasa.

Pellikka, J. & Härkönen, S. 2009: The role of hunting teams in legitimizing Finnish moose hunting policy. – ISSRM, 5.-8.7., Vienna.

Pellikka, J. 2009: Metsästysalueiden sosio-ekologinen pirstoutuminen. Uudenmaan Riistanhoitopiirin neuvottelupäivät, 29.3., Helsinki.

Pellikka, J. 2009: Suurpetoneuvottelukunnat ja hirvisidosryhmäneuvottelut Suomessa Keski-Suomen riistanhoitopiirin neuvottelupäivät.31.1., Keuruu.

Pellikka, J. 2009: Suurpetoneuvottelukunnat – susia ja sudenkuoppia. Varsinais-Suomen suurpetoneuvottelukunnan kokous ja tiedotustilaisuus, 23.4., Turku.

Pellikka, J. 2008: Suurpetoneuvottelukunnat ja suurpetokantojen hoito – kokemuksia Suomesta ja Ruotsista. RKTL:n Tutkimuspäivät, 19.11., Jyväskylä.

Sandström, C. & Pellikka, J. 2008: Large carnivore management in a multi-level institutional setting: problems and prospects. Governing shared resources: connecting local experience to global challenges. The 12th Biennial Conference of the International Association for the Study of Commons (IASC). 14-18 July, Chestenham.

Pellikka, J. 2007: Suurpetoneuvottelukunnat osana suurpetokantojen hoitoa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkimusseminaari, 13.12., Helsinki.

Pellikka, J. 2007: Discussion fora for large carnivores in the Nordic Countries. Kansainvälinen seminaari “Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores” 9.11., Helsinki.

Pellikka, J. & Salmi, P. 2007: Participatory moose hunting planning and conflict management – A Finnish case. Konferenssi IUGB 2007 (the International Union of Game and Wildlife Biologists), 18.8, Uppsala, Ruotsi.

Sirkiä, S., Pellikka, J. & Lindén, H. 2007: Capercaillie and moose: contradictory responses to human land use and game management? Konferenssi IUGB 2007 (the International Union of Game and Wildlife Biologists), 18.8, Uppsala, Ruotsi.

Pellikka, J. 2007: Suurpetoneuvottelukuntien mahdollisuudet ja rooli ristiriitojen hallinnassa. ”Suomalaiset suurpedot –monitavoitteista kannanhoitoa” –Kansainvälinen seminaari 11.-12.6. Kuhmossa.

Pellikka, J. 2007: Illuusioita varmuudesta ja harhoja hallinnasta. Tutkijaseminaari 9.3., Lammi.

Pellikka, J. 2007: Sidosryhmäneuvottelut hirvikannan hoidon välineinä. Etelä-Hämeen riistanhoitoyhdistysten neuvottelupäivät, 21.04., Hämeenlinna.

Pellikka, J. 2007: Metsästysseurat riistakantojen hoitajina. Valtakunnalliset Riistapäivät, 24.1., Jyväskylä, Suomi.

Lindén, H., Pellikka, J., Belkin, V., Danilov, P.I. & Helle, P. 2006: The temporal and spatial trends of wildlife richness in Eastern Fennoscandia. 19.9., Dynamics of game animals populations in Northern Europe. The 4th International Symposium. 18-22 September, 2006. Petrozavodsky, Russia.

Pellikka, J.T., Pellikka, J.P. & Kajanus, M. 2006: Criteria and timing of decision -making in the commercialization process of innovations: perspectives of small technology firm. Konferenssi NBSB 2006 (14th Nordic Conference on Small Business Research), 12.5., Tukholma, Ruotsi.

Lindén, H. & Pellikka, J. 2005: Riistarikkausindeksin käyttökelpoisuudesta. – Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen riistakollokvio, 29.3., Helsinki, Suomi.

Pellikka, J. & Lindén, H. 2005: Large-scale land-use patterns reflect the abundance of wildlife species. Konferenssi ISSRM 2005 (International Symposium on Society and Resource Management), 16.6, Östersund, Ruotsi.

Pellikka, J. & Lindén, H. 2005: Hunters’ role in voluntary wildlife management in Finland. Konferenssi ISSRM 2005 (International Symposium on Society and Resource Management), 18.6, Östersund, Ruotsi.

Pellikka, J. 2005: Millaiset metsästysseurat laskevat riistakolmiota?. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen riistakollokvio, 29.3., Helsinki, Suomi.

Pellikka, J. 2004: Nuoret metsästysseuroissa – ovatko seurat ukkoutumassa? Suomen Metsästäjäliiton toiminnanjohtajapäivät, 3.4., Hankasalmi, Suomi.

Pellikka, J. 2004: Millaiset metsästysseurat laskevat riistakolmiota? Valtakunnalliset Riistapäivät, 27.1., Seinäjoki, Suomi.

Pellikka, J. & Lindén, H. 2003: Riistarikkaus ja sen hoito. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen riistakollokvio, 12.3., Helsinki, Suomi.

 

Kehittämistoteutukset ja -kokemus Nuoli