Jarkko Pellikka

Kehittämistoteutukset ja -kokemus

TULI-projekti, Savonia-ammattikorkeakoulu
TULI-projektin innovaatioiden kaupallistamisen toimeksiannot (10 kpl). Toimeksiannot sisälsivät uusien tuoteideoiden kaupallistamis- ja markkinapotentiaalin selvittämistä sekä laajempia jakelija-, asiakas- ja markkinakartoituksia.

Tekes
Useita pk-yritysten sähköisen liiketoiminnan ja tietojärjestelmien kehittämisprojekteja Itä-Suomessa (mm. PK-ICT, VARA).

Pohjois-Savon Ely-keskus
Useita toteutettuja eAskel-asiantuntijaohjelmia pk-yritysten sähköisen liiketoiminnan kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi.

OiLi-hankkkeen vieraileva innovaatioiden kaupallistamisen asiantuntijaluennoitsija.
Asiantuntijaluentoja liittyen erityisesti innovaatioiden kaupallistamiseen ja innovaatiojohtamiseen.

Technopolis Kuopio / Kuopio Innovation Oy
Asiantuntijajäsen yritysten verkostoitumiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä hankkeissa ja seminaareissa. Tutkimusyhteistyötä liittyen avoimeen innovaatioympäristöön ja innovaatioiden kaupallistamiseen.

Aalto yliopisto, kauppakorkeakoulu, pienyrityskeskus ja työvoimahallinto
Haluaisinko yrittäjäksi –koulutuksen kouluttaja

Itä-Suomen yliopisto, kauppatieteiden laitos
Johdatus yrittäjyyteen ja liiketoimintaan-opintojakson suunnittelu ja toteuttaminen (v. 2008-2010)
Sähköisen liiketoiminnan ja yrittäjyyden opintojaksojen suunnittelu ja toteuttaminen. Tutkimusyhteistyötä liittyen mm. sähköiseen liiketoimintaan ja innovaatioiden kaupallistamiseen.

Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos
Liiketoiminnan suunnittelun ja yritysten johtamisen-opintokokonaisuuden suunnittelu ja toteuttaminen kansainvälisessä maisteriohjelmassa.

Pk-yritysten kehittämishankkeiden kouluttaja, Aalto-yliopisto, Pienyrityskeskus
Liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun tähtäävien projektien kouluttaja erityisesti liiketoiminnan suunnittelun, verkostoitumisen ja sähköisen liiketoiminnan osalta. Tutkimusyhteistyötä liittyen mm. innovaatioiden kaupallistamiseen. Yhteyshenkilö: Professori Markku Virtanen.

Näiden lisäksi viimeisen vuoden aikana Skenar Oy on ollut mukana kehittämässä noin 50 julkisen ja yksityisen organisaation liiketoimintaa ja yritysten kasvustrategioita osana laajoja projektitoimituksia ja kehittämishankekokonaisuuksia.

Artikkelit ja julkaisut Nuoli