Artikkelit ja julkaisut

Kansainväliset akateemiset julkaisut

Heimonen, T. (2013), Entrepreneurship in Golden Years – Creative opportunity or not?,
China-USA Business Review, January 2013, Vol. 12, No. 1, pp. 52-66.

Heimonen, T., and Virtanen, M. (2012), Characteristics of successful gazelles – problems in approaches and methods of analysing the data, International Journal of Business and Globalisation (IJBG), Vol. 9, No. 1, pp. 12-41.

Heimonen, T. (2012), What are the factors that affect innovation in growing SMEs?,
European Journal Innovation Management (EJIM), Vol. 15, Issue 1, pp. 122-144.

Virtanen, M., and Heimonen, T. (2011).The development of high growth and highly successful SMEs: Cases from Eastern Finland, International Journal of Technology Transfer and Commercialisation (IJTTC), Vol. 10, Nos. 3/4, pp. 411-432.

Siikonen, J., Heimonen, T. and Pellikka, J. (2011). Developing innovation support services for small high-growth technology firms in Eastern Finland, International Journal of Entrepreneurial Venturing (IJEV), Vol. 3, No. 4, pp. 392-419.

Artikkeli vertaisarvioidussa sarjassa

Heimonen, T. ja Handelberg, J. (2009), Yrittäjä-opiskelijayhteistyö: Kohti synergistisen oppimisen ja hyödyn mallia, Teoksessa: Yrittäjyyskasvatuksen muotoutuva maisema – Yrittäjyyskasvatuksen identiteettiä kasvattamassa, (Toim.) Kansikas, J., Kyrö, P., Seikkula-Leino ja Römer-Paakkanen, T., 86-107, Jyväskylä. ISBN 9513936815.

Prosessissa olevat artikkelit

Tornikoski, E., Rannikko, H., and Heimonen, T. (2013). Competing through technology: Antecedents of technology focus in young firms, M@n@gement Journal, Original submission 30/09/2013.

Virtanen, M., and Heimonen, T. (forthcoming). Longitudinal analysis of the development of high growth and success (HGS) firms – Are HGS businesses high impact firms?, Small Business Economics Journal, forthcoming submission 2014

Väitöskirja

Heimonen, T. (2013). Characteristics of innovative, high growth and highly successful SMEs. Aalto University School of Business, Department of Management and International Business, Aalto University publication series, Doctoral dissertations 26/2013 (In the field of Entrepreneurship).

Konferenssijulkaisut

Virtanen, M. and Heimonen, T. (2013). Longitudinal analysis of the development of high growth and success (HGS) firms. Are HGS businesses high impact firms? Published in RENT XXVII (Research in entrepreneurship and small business) Conference Proceedings, November 20 - 22, 2013, Vilnius, Lithuania.

Tornikoski, E., Rannikko, H. and Heimonen, T. (2013). Exploring “Technology Based” firm: Risk-seeking behavior and firm context as antecedents of a firm’s technological level. Published in RENT XXVII (Research in entrepreneurship and small business) Conference Proceedings, November 20 - 22, 2013, Vilnius, Lithuania.

Rannikko, H., Autio, E, Kiuru, P. and Heimonen, T. (2012). Growth challenges across industries: Investigating 'Teecian'´heuristics, Published in 17th Nordic Conference on Small Business Research Conference Proceedings, May 23 - 25, Helsinki, Finland.

Heimonen, T., Närhi, M., Kauppi, J., and Gustafsson-Pesonen, A. (2012). Entrepreneurship in golden age – Creative opportunity or not, Published in 17th Nordic Conference on Small Business Research Conference Proceedings, May 23 - 25, Helsinki, Finland.

Heimonen, T. and Virtanen, M. (2011). Characteristics of successful gazelles – problems in approaches and methods of analysing the data. Published in RENT XXV (Research in entrepreneurship and small business) Conference Proceedings, November 17 - 18, 2011, Bodo, Norway.

Heimonen, T. and Pellikka, J. (2011). Business growth and commercialization process of Innovation among small T-Kibs in high technology sectors. Published in RENT XXV (Research in entrepreneurship and small business) Conference Proceedings, November 17 - 18, 2011, Bodo, Norway.

Heimonen, T. and Virtanen, M. (2010). Does the location of growing SMEs matter? Published in 16th Nordic Conference on Small Business Research Conference Proceedings, May 19 - 20, Kolding, Denmark.

Heimonen, T. and Virtanen, M. (2009). The development of high growth and highly successful SMEs in Eastern Finland. Published in RENT XXIII (Research in entrepreneurship and small business) Conference Proceedings, November 19 - 20, 2009, Budapest, Hungary.

Heimonen, T. and Virtanen, M. (2008). Differentiating innovative Growth SMEs from non-innovative Growth SMEs in rural and urban areas. Published in RENT XXII (Research in entrepreneurship and small business) Conference Proceedings, November 20 - 21, 2008, Covilhã, Portugal.

Heimonen, T. and Handelberg, J. (2008). Entrepreneur and Student Collaboration: Building Model for Integrative Learning and Value Creation. Published in Education in Entrepreneurship Research and Actor Seminar, October 2-3, 2008, Mikkeli, Finland.

Virtanen, M. and Heimonen, T. (2008). Characteristics of fast growth and highly successful businesses – problems in approaches and methods of analysing the data. Published in 53rd ICSB (International Council for Small Business) World Conference Proceedings, June 22 -25, Halifax, Nova Scotia, Canada.

Siikonen, J., Heimonen, T. and Pellikka, J. (2008). Fostering fast growth entrepreneurship in rural area: Characteristics of the fast-growth Kibs firms and developing the regional innovation support services in Eastern Finland. Published in 15th Nordic Conference on Small Business Research Conference Proceedings, May 21 - 23, Tallinn, Estonia.

Virtanen, M. and Heimonen, T. (2007). The characteristics of fast growth and highly successful firms in rural and urban areas. Published in RENT XXI (Research in entrepreneurship and small business) Conference Proceedings, November 22 - 23, 2007, Cardiff, Wales.

Heimonen, T. and Virtanen, M. (2007). Comparative analysis of growing and successful firms in urban and rural areas. Published in 52nd ICSB (International Council for Small Business) World Conference Proceedings, June 13 -15, Turku, Finland.

Heimonen, T. and Virtanen, M. (2006). The role of innovativeness in the growth and success of existing firms in Eastern Finland. Published in RENT XX (Research in entrepreneurship and small business) Conference Proceedings, November 22 – 23, 2006, Brussels, Belgium.

Virtanen, M. and Heimonen, T. (2006). Social capital and creation of network of business know-how in Eastern Finland. Published in 14th Nordic Conference on Small Business Research Conference Proceedings, May 11 – 13, Stockholm, Sweden.

Heimonen, T. (2006). Financing Finnish SMEs during early phases of organic business growth. International PhD-seminar in "New Perspectives on Entrepreneurship", Bødø graduate school of business and Nordland research institute, 13.-17.9.2005, Bødø, Norway. Unpublished working paper, available from author.

Asiantuntijaraportit ja ei-vertaisarvioidut kirjan kappaleet

Heimonen, T. (2013). Innovatiiviset, korkean kasvun ja korkean menestyksen pk-yritykset sekä yrittäjät, Porrassalmikirja, Etelä-Savo, Mikkeli.

Autio, E., Von Busch, M., Kiuru, P., Rannikko, H., ja Heimonen, T. (2011). Kasvuyritysseurantatutkimus, Yritysten kasvun seuranta-analyysi ja case-tutkimushavainnot Vigo-yrityksistä, Huhtikuu 2011, Annual Report, Tekes.

Heimonen, T. (2011). Hyvä johtaja -hankekoulutusten vaikuttavuusselvitys 2008-2010, Aalto yliopisto, Kauppa + Talous Tutkimusraportit 4/2011.

Gustafsson-Pesonen, A., Heimonen, T., Rautio, L., ja Kantanen, M. (2011). Firma -hankkeen Yrittäjyyskehittäjävalmennuksen arviointiselvitys, Aalto yliopisto, Kauppa + Talous Tutkimusraportit 2/2011.

Uotila, H., and Heimonen, T. (2010). Young Business Academy (YBA) -koulutusohjelmien vaikuttavuusselvitys, Aalto yliopisto kauppakorkeakoulu, Mikkelin Campus julkaisut, ED4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai selvitys.

Heimonen, T. and Virtanen, M. (2006). Liiketoimintaosaaminen Itä-Suomessa, (Business know-how in Eastern Finland). Helsingin kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus, Mikkeli Business Campus publications. N; 59.

Kehittämistoteutukset ja -kokemus Nuoli